Sorry, this video is not available in your country.

Thành phố trẻ Móng Cái city WELLCOME

Vũ Thành Luân

Tags: móng cái, bắn pháo, chào mừng, móng cái city

Đăng ngày 29-11-2008

Lễ bắn pháo hoa 28 - 11 - 2008

Bình luận (3)