Clip đã bị xóa!

Thầy Thích Chân Quang ra hà nội thuyết pháp ( 9-3-2009)

Thầy Thích Chân Quang ra hà nội thuyết pháp ( 9-3-2009)
thuhanoi8x

Ngày đăng 10-03-2009

Nhận lời mời của hội người cao tuổi việt nam Đạo tràng Phật Hạnh và đoàn ca múa nhạc quân đội nhân dân việt nam