Clip đã bị xóa!

Thầy Thích Tâm Mãn Nhất Bộ Nhất Bái từ Nam ra Bắc [huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa]

Thầy Thích Tâm Mãn Nhất Bộ Nhất Bái từ Nam ra Bắc [huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa]
nguyenduytan131093

Ngày đăng 23-10-2009

thật thán phục. Thầy chính là phật