Thầy Thích Tâm Mãn Nhất Bộ Nhất Bái từ Nam ra Bắc [huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa]

Đăng ngày 23-10-2009
thật thán phục. Thầy chính là phật

Bình luận (1)