Clip đã bị xóa!

Thế Giới tuyệt vời của Gumball - Cái Muỗng

Thế Giới tuyệt vời của Gumball - Cái Muỗng
ZakumyTheJetset

Ngày đăng 16-07-2013

Là một bộ phim hoạt hình của hãng Cartoon Networks và giành được rất nhiều đề cử và giải thưởng về đồ họa độc đáo trộn lẫn 2D và 3D, ý tưởng sáng tạo về nghệ thuật đã làm cho bộ phim hoạt hình này khác biệt với các phim khác. Bộ phim chỉ xoay quanh gia đình Watterson và khu ngoại ô Elmore. Nhớ bình luận và góp ý nha các Viewers.

Đọc thêm