(The Voice Mỹ - Vòng đối đầu) Holly Tucker & Michelle Raitzin - Blown Away (tập 7)

Đăng ngày 17-04-2013
Đội Blake: Holly Tucker vs. Michelle Raitzin
Ca khúc: Blown Away

Bình luận (0)