Sorry, this video is not available in your country.

(The Voice Mỹ - Vòng đối đầu) Holly Tucker & Michelle Raitzin - Blown Away (tập 7)

TVSHOW

Tags: the voice mỹ, vòng đối đầu, the voice us, vòng đối đầu, blake, shakira, adam

Đăng ngày 17-04-2013

Đội Blake: Holly Tucker vs. Michelle Raitzin
Ca khúc: Blown Away

Bình luận (0)