Sorry, this video is not available in your country.

Thế giới động vật

Vũ Nhật Tùng

Tags: voi, animal, thế giới động vật

Đăng ngày 05-04-2007

Bí ẩn về loài voi

Bình luận (5)