Clip đã bị xóa!

Thế giới động vật

Vũ Nhật Tùng

22,995

Tags: voi, animal, thế giới động vật

Đăng ngày 05-04-2007

Bí ẩn về loài voi

Bình luận (5)