Thế giới động vật

Đăng ngày 05-04-2007
Thiên nhiên châu Phi - Loài voi

Bình luận (3)