Clip đã bị xóa!

Thế giới động vật

Vũ Nhật Tùng

22,382

Tags: voi, animal, thế giới động vật, elephant, châu Phi

Đăng ngày 05-04-2007

Thiên nhiên châu Phi - Loài voi

Bình luận (3)