Sorry, this video is not available in your country.

Thế giới động vật

Vũ Nhật Tùng

Tags: voi, animal, thế giới động vật, elephant, châu Phi

Đăng ngày 05-04-2007

Thiên nhiên châu Phi - Loài voi

Bình luận (2)