Clip đã bị xóa!

Thế giới động vật
Robocon0410

Ngày đăng 05-04-2007

Thiên nhiên châu Phi - Loài voi