Thế giới loài khỉ p3

Đăng ngày 23-02-2009
Tinh tinh là loài động vật đi đầu trong khả năng bắt chước và sử dụng công cụ. Chính hai khả năng tuyệt vời này đã làm thay đổi thế giới của chúng ta. Trong chương trình "Thế giới loài khỉ", mời quý vị và các bạn tìm hiểu thế giới của loài tinh tinh để chứng kiến sự tương đồng giữa chúng và con người.

Bình luận (1)