Sorry, this video is not available in your country.

Thế võ tự vệ khi bị tấn công 1

Sisarut

Tags: Vovinam, Việt võ đạo, Việt võ sỹ, Nhân võ đạo, áo xanh

Đăng ngày 24-11-2008

Clip bao gồm bóp cổ trước lối 1-2 bóp cổ sau, ôm trước không tay 1-2. ôm sau cả tay 1-2,ôm ngang, khóa tay dắt chiến lược. Clip do Nguyễn Hồng Quý thực hiện. Nhạc nền bài Việt võ sỹ và bài Vovinam Nhân võ đạo ca. Bản đẹp
Đọc thêm

Bình luận (1)