Clip đã bị xóa!

Thế võ tự vệ khi bị tấn công 1

Thế võ tự vệ khi bị tấn công 1
Sisarut

Ngày đăng 24-11-2008

Clip bao gồm bóp cổ trước lối 1-2 bóp cổ sau, ôm trước không tay 1-2. ôm sau cả tay 1-2,ôm ngang, khóa tay dắt chiến lược. Clip do Nguyễn Hồng Quý thực hiện. Nhạc nền bài Việt võ sỹ và bài Vovinam Nhân võ đạo ca. Bản đẹp