Sorry, this video is not available in your country.

Theo Dấu Chân Phật - 1

IVIissLove9x

Tags: Phật Giáo

Đăng ngày 12-10-2007

(Phim Tài Liệu -Lịch Sử Cuộc Đời Đức Phật Từ Khi Sinh Ra- Thời Gian Tu Tập- Hoàng Pháp Độ Sinh- Nhập Niết Bàn, Đầy Đủ Tài Liệu Chứng Minh Do Các Nhà Khảo Cổ Âu Châu Khai Quật Tìm Kiếm Được, Đã Chứng Minh , Đức Phật Là Người Thật Như Chúng Ta Chứ Không Phải Là Huyền Thoại.)
Đọc thêm

Bình luận (4)