Clip đã bị xóa!

Thí nghiệm hoá học

nqtuan04

15,882

Tags: Sắt, natri clorua, phản ứng hoá học

Đăng ngày 21-08-2007

Muối tác dụng với kiềm, Natri clorua, Sắt

Bình luận (5)