Sorry, this video is not available in your country.

Thí nghiệm hoá học

nqtuan04

Tags: Sắt, natri clorua, phản ứng hoá học

Đăng ngày 21-08-2007

Muối tác dụng với kiềm, Natri clorua, Sắt

Bình luận (5)