Clip đã bị xóa!

Thí sinh cởi đồ trên sân khấu tìm kiếm tài năng âm nhạc

Thí sinh cởi đồ trên sân khấu tìm kiếm tài năng âm nhạc
a_lo_xo

Ngày đăng 30-03-2011

Thí sinh cởi đồ trên sân khấu tìm kiếm tài năng âm nhạc ở Thái Lan