Thị trường ''nóng'' thịt thỏ

Đăng ngày 04-11-2009
Số lượng sinh sản thỏ bán ra đang tăng, do nhu cầu cung cấp cho các nhà hàng khách sạn hiện nay cũng đang tăng mạnh.

Bình luận (0)