Clip đã bị xóa!

Thiên đường các loài chim

Thiên đường các loài chim
tv_vg

Ngày đăng 12-03-2009

Châu á bí ẩn lần này giới thiệu cho các bạn thiên đường các loài chim ở đây với hơn 20 ngàn loài chim trên thế giới tụ tập ở đây