Thiên đường vắng em - Clip ăn giải của tháng

Đăng ngày 25-09-2007
Clip này anh em tui làm trong vòng 1 tối. Mọi người ủng hộ nhé!!!!!!!!!!!

Bình luận (134)