Sorry, this video is not available in your country.

Thiên ma danh kiếm (1979)

Tags: Phan Nghinh Tử, Hạ Vũ, TVB, 潘迎紫, thiên ma danh kiếm

Đăng ngày 06-06-2009

Thiên ma danh kiếm (Danh kiếm phong lưu) do HK-TVB sản xuất năm 1979. Diễn viên: Phan Nghinh Tử (Đường Lâm), Hạ Vũ (Dư Bối Ngọc), Lưu Đan, Thạch Tú, Hàn Mã Lợi, Lương San, Thạch Kiên,...
Đọc thêm

Bình luận (0)