Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Đăng ngày 13-06-2011
Xem chi tiết: http://luyenthi.hoc360.vn/bai-giang/lecturedetail.asp?pd_querytitle=thien-nhien-chiu-anh-huong-sau-sac-cua-bien&pd_seq=9
Biển Đông là một biển gần như khép kín. Ngoài Việt Nam, biển Đông được bao bọc bởi 8 nước khác là Trung Quốc, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Campuchia. Tiềm năng của vùng biển này là nguồn sống phong phú của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới

Bình luận (0)