Clip đã bị xóa!

Thiên nhiên kỳ thú
blueriver392003

Ngày đăng 04-12-2007

Những bức ảnh thiên nhiên tuyệt đẹp từ National Georgraphic