Clip đã bị xóa!

Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền trung

Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền trung
vietnam.today

Ngày đăng 18-10-2011

Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền trung