Clip đã bị xóa!

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ II Tập 44

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ II Tập 44
goonger_shinkenger

Ngày đăng 11-08-2010

Những năm cuối triều Tuỳ,thiên hạ đại loạn , các lộ chư hầu tự lập vương vị binh biến liên miên dân chúng lầm than thống khổ 13 người dân thường vốn xuất thân khác nhau bị hoàn cảnh dồn vào đường cùng đã quy y cửa phật khổ luyện võ công .Vì thiên hạ thái bình , 13 vị hòa thượng phò tá minh quân Lý Thế Dân tiêu diệt Vương Thế Sung tạo nên bản anh hùng ca.

Đọc thêm