Clip đã bị xóa!

Thiếu lâm tự truyền kỳ - Tập 2

Thiếu lâm tự truyền kỳ - Tập 2
Moviebox

Ngày đăng 25-03-2009

Thiếu Lâm Tự là nơi khởi nguồn của võ học Trung Hoa. Cách đây khoảng hơn 1500 năm, khi võ công vừa mới xuất hiện, trong Thiếu Lâm tự có vị trụ trì Trí Viễn và 5 vị đệ tử võ công hơn người. 5 vị đệ tử tình như thủ túc, mỗi người đều có võ công tuyệt kỹ riêng: Đại đệ tử Huệ Duyên thật thà nhân hậu, sở trường Ngạnh Công. Nhị đệ tử Huệ Thạch quyền thuật siêu phàm. Tam đệ tử Huệ Nỗ tính tình phóng khoáng, rất giỏi Sáo Mã toả, Tứ đệ tử Huệ Nhẫn trầm mặc ít nói, sở trường dùng tiêu, Ngũ đệ tử Huệ Không thông minh lanh lợi, sở trường dùng chỗi. Riêng phương trượng Trí Viễn, vốn là là một đại tướng quân danh tiếng lừng lẫy, nhưng vì thương dân chống lại mệnh vua, nên cả nhà ông đều bị giết hại. Vào Thiếu Lâm mục đích là để học võ công báo thù, nhưng sau cùng ông đã giác ngộ, chôn chặt hận thù, một lòng hướng Phật, giảng dạy các đệ tử đạo làm người.

Đọc thêm