Thiếu nữ bị đánh ghen, chặt tay giữa phố

Đăng ngày 15-11-2013
Thiếu nữ bị đánh ghen, chặt tay giữa phố.

Bình luận (2)