Thiếu nữ ở dance club

Đăng ngày 15-04-2012
Club dance là một thể loại nhảy ra đời từ khoảng giữa đến cuối những năm 70 của thế kỷ 20. Hầu hết các động tác đều khá đơn giản và dễ làm để có thể phù hợp với tất cả mọi người.

Bình luận (0)