Clip đã bị xóa!

Thiếu úy Hoài Phương Minh dùng vũ khí gây rối trật tự công cộng tại sân bay Đà Nẵng

Thiếu úy Hoài Phương Minh dùng vũ khí gây rối trật tự công cộng tại sân bay Đà Nẵng
babyus

Ngày đăng 17-08-2007

Hắn đã gây rối trật tự công cộng tại sân bay Đà Nẵng, chương trình thời sự ngày 16-08