Thiếu úy Hoài Phương Minh dùng vũ khí gây rối trật tự công cộng tại sân bay Đà Nẵng

Đăng ngày 17-08-2007
Hắn đã gây rối trật tự công cộng tại sân bay Đà Nẵng, chương trình thời sự ngày 16-08

Bình luận (8)