Clip đã bị xóa!

Thợ sửa máy tính chuyện nghiệp

Thợ sửa máy tính chuyện nghiệp
thienthancuame

Ngày đăng 24-08-2008

Ba vừa nghỉ tay với chiếc máy tính, Bống xông vào luôn. Đầu tiên là dùng tay để xử lý, tiếp đó dùng đến chân. Người nào yếu tim, xem xong chắc choáng Bống quá!