Thợ sửa máy tính chuyện nghiệp

Đăng ngày 24-08-2008
Ba vừa nghỉ tay với chiếc máy tính, Bống xông vào luôn. Đầu tiên là dùng tay để xử lý, tiếp đó dùng đến chân. Người nào yếu tim, xem xong chắc choáng Bống quá!

Bình luận (1)