Clip đã bị xóa!

Thời sự 120 giây 08-11-2013: Thông tin mới nhất về diễn biến của cơn bão Haiyan

Thời sự 120 giây 08-11-2013: Thông tin mới nhất về diễn biến của cơn bão Haiyan
vietnam.today

Ngày đăng 08-11-2013

Thời sự 120 giây 08-11-2013.