Sorry, this video is not available in your country.

Thời sự 120 giây 08-11-2013: Thông tin mới nhất về diễn biến của cơn bão Haiyan

Tin trong nước

Tags: thời sự 120 giây, bão haiyan

Nguồn media: ANTV

Đăng ngày 08-11-2013

Thời sự 120 giây 08-11-2013.