Clip đã bị xóa!

Thời sự VTV1 - 07-05-07
tero

Ngày đăng 10-05-2007

Trích bản tin thời sự VTV1 ngày 07-05-07