Sorry, this video is not available in your country.

Thư Chủ tịch nước

Tin trong nước

Tags: Thư Chủ tịch nước, PCLB, phòng chống lụt bão

Đăng ngày 22-05-2009

Thư Chủ tịch nước nhân kỉ niệm 63 năm ngày phòng chống lụt bão.

Bình luận (0)