Clip đã bị xóa!

Thư Chủ tịch nước
vietnam.today

Ngày đăng 22-05-2009

Thư Chủ tịch nước nhân kỉ niệm 63 năm ngày phòng chống lụt bão.