Sorry, this video is not available in your country.

Thủ phạm vụ chặt đầu 7 con tin

bluefashion215

Tags: VTV1, Thời sự, con tin, chặt đầu, Philipine, phiến quân ABU SAYAF, Cảnh sát

Đăng ngày 21-04-2007

Cảnh sát Philipine đang truy quét phiến quân ABU SAYAF, thủ phạm vụ chặt đầu 7 con tin người Philipine

Bình luận (1)