Thủ phạm vụ chặt đầu 7 con tin

Đăng ngày 21-04-2007
Cảnh sát Philipine đang truy quét phiến quân ABU SAYAF, thủ phạm vụ chặt đầu 7 con tin người Philipine

Bình luận (1)