Clip đã bị xóa!

Thư tình của núi - Trọng Tấn

Thư tình của núi - Trọng Tấn
vpop

Ngày đăng 03-04-2009

Sáng tác: An Thuyên Chương trình: Trái tim yêu thương