Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày 08-05-2009
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bình luận (0)