Clip đã bị xóa!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
vietnam.today

Ngày đăng 08-05-2009

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp