Sorry, this video is not available in your country.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tin trong nước

Tags: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đăng ngày 08-05-2009

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bình luận (0)