Clip đã bị xóa!

Thủy Tiên hát nhép (bản FULL)

Thủy Tiên hát nhép (bản FULL)
hattnhep_sieuhai

Ngày đăng 10-01-2012

Zing Music Awards - Thủy Tiên hát nhép (bản FULL)