Sorry, this video is not available in your country.

Tiềm lực quân sự Nga, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam

Tags: quân sự, nga, mỹ, việt nam, trung quốc

Đăng ngày 07-08-2013

Tiềm lực quân sự Nga, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam.

Bình luận (0)