Clip đã bị xóa!

Tiềm lực quân sự Nga, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam

Tiềm lực quân sự Nga, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam
anninhquocphong

Ngày đăng 07-08-2013

Tiềm lực quân sự Nga, Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam.