Tiềm lực quân sự Việt Nam

Đăng ngày 12-10-2011
Một số hình ảnh thể hiện tiềm lực Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bình luận (0)