Clip đã bị xóa!

Tiềm lực quân sự Việt Nam

Tiềm lực quân sự Việt Nam
vietnam.today

Ngày đăng 12-10-2011

Một số hình ảnh thể hiện tiềm lực Quân đội Nhân dân Việt Nam