Clip đã bị xóa!

Tiền ơi - hài tết Xuân Bắc, Vân Dung

Tiền ơi - hài tết Xuân Bắc, Vân Dung
musvn.blogspot.com

Ngày đăng 15-02-2008

VCD hài tết 2008