Tiếng Anh giao tiếp - Bài 1

Đăng ngày 18-10-2008
Bài đầu tiên của chương trình tiếng Anh giao tiếp - Unit 1 có tên Pleased to meet you. Ở bài này, thầy giáo Phạm Ngọc Thạch sẽ giới thiệu với quí vị những câu tiếng Anh thông dụng được dùng để chào hỏi nhau và cách sử dụng tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và các từ chỉ màu sắc

Bình luận (14)