Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Anh giao tiếp - Bài 1

hoctienganh

Tags: Học tiếng anh, tiếng anh giao tiếp, bài 1, chào hỏi

Đăng ngày 18-10-2008

Bài đầu tiên của chương trình tiếng Anh giao tiếp - Unit 1 có tên Pleased to meet you. Ở bài này, thầy giáo Phạm Ngọc Thạch sẽ giới thiệu với quí vị những câu tiếng Anh thông dụng được dùng để chào hỏi nhau và cách sử dụng tính từ sở hữu, đại từ sở hữu và các từ chỉ màu sắc
Đọc thêm

Bình luận (13)

Xem thêm bình luận