Clip đã bị xóa!

Tiếng Anh giao tiếp, bài 1, hân hạnh được biết bạn (Communicative English - Lesson 01 - Please to meet you)

Tiếng Anh giao tiếp, bài 1, hân hạnh được biết bạn (Communicative English - Lesson 01 - Please to meet you)
AMember

Ngày đăng 03-08-2009

Tiếng Anh giao tiếp, bài 1, hân hạnh được biết bạn (Communicative English - Lesson 01 - Please to meet you). Chương trình tiếng Anh giao tiếp này gồm có 23 bài. AMember sẽ lần lượt đăng lên để phục vụ quý vị. AMember chúc quý vị thêm hiểu biết về Anh ngữ, học được nhanh hơn, có thêm kiến thức Anh ngữ hữu dụng trong giao tiếp cho công việc và cho học hành.

Đọc thêm