Clip đã bị xóa!

Tiếng Anh giao tiếp, bài 14, Có một số loài kangaroo không? (Communicative English, lesson 14, Are there some kangaroos?)

Tiếng Anh giao tiếp, bài 14, Có một số loài kangaroo không? (Communicative English, lesson 14, Are there some kangaroos?)
AMember

Ngày đăng 07-08-2009

Tiếng Anh giao tiếp, bài 14, Có một số loài kangaroo không? (Communicative English, lesson 14, Are there some kangaroos?). Chương trình tiếng Anh giao tiếp này gồm có 43 bài. AMember không có bài 27, khi nào có AMember sẽ đăng lên sau. AMember sẽ lần lượt đăng lên những bài còn lại để phục vụ quý vị. AMember chúc quý vị thêm hiểu biết về Anh ngữ, học được nhanh hơn, có thêm kiến thức Anh ngữ hữu dụng trong giao tiếp cho công việc và cho học hành.

Đọc thêm