Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Anh giao tiếp, bài 14, Có một số loài kangaroo không? (Communicative English, lesson 14, Are there some kangaroos?)

Tâm Tịnh

Tags: Anh ngữ, giao tiếp, Communicative English, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghe, kỹ năng nói, ứng dụng, thực hành, công việc, học hành

Đăng ngày 07-08-2009

Tiếng Anh giao tiếp, bài 14, Có một số loài kangaroo không? (Communicative English, lesson 14, Are there some kangaroos?). Chương trình tiếng Anh giao tiếp này gồm có 43 bài. AMember không có bài 27, khi nào có AMember sẽ đăng lên sau. AMember sẽ lần lượt đăng lên những bài còn lại để phục vụ quý vị. AMember chúc quý vị thêm hiểu biết về Anh ngữ, học được nhanh hơn, có thêm kiến thức Anh ngữ hữu dụng trong giao tiếp cho công việc và cho học hành.
Đọc thêm

Bình luận (0)