Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Hò Sông Hậu 2

caophi

Tags: cải lương, trích đoạn, vọng cổ, tiếng hò, sông hậu, diệp lang, phượng hằng

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 03-05-2008

Diệp Lang - Phương Hằng - Chí Linh - Vân Hà

Bình luận (1)