Clip đã bị xóa!

Tiếng Vĩ cầm ở Mĩ Lai

Tiếng Vĩ cầm ở Mĩ Lai
trandam

Ngày đăng 14-05-2008

Bộ phim nói về vụ lính Mỹ thảm sát trên 200 dân lành ở Mỹ Lai, Quảng Ngãi vào năm 1968 và những cố gắng hàn gắn vết thương từ ...