Tiếng Vĩ cầm ở Mĩ Lai

Đăng ngày 14-05-2008
Bộ phim nói về vụ lính Mỹ thảm sát trên 200 dân lành ở Mỹ Lai, Quảng Ngãi vào năm 1968 và những cố gắng hàn gắn vết thương từ ...

Bình luận (7)