Sorry, this video is not available in your country.

Tiếng Vĩ cầm ở Mĩ Lai

trandam

Tags: Mỹ Lai, Quảng Ngãi, lịch sử, tài liệu, thảm sát

Đăng ngày 14-05-2008

Bộ phim nói về vụ lính Mỹ thảm sát trên 200 dân lành ở Mỹ Lai, Quảng Ngãi vào năm 1968 và những cố gắng hàn gắn vết thương từ ...

Bình luận (7)

Xem thêm bình luận