Clip đã bị xóa!

Tiếng đàn bầu - Trọng Tấn

Tiếng đàn bầu - Trọng Tấn
vietnam.today

Ngày đăng 27-05-2008

Chương trình đại nhạc hội Việt Nhật