Tiếng đàn bầu - Trọng Tấn

Đăng ngày 27-05-2008
Chương trình đại nhạc hội Việt Nhật

Bình luận (2)