Clip đã bị xóa!

[Tiêu Điểm Tướng] Vel'koz - Con mắt hư không

[Tiêu Điểm Tướng] Vel'koz - Con mắt hư không
Game360

Ngày đăng 27-02-2014

Một sinh vật được tạo ra để nhằm mục đích học hỏi, Vel'Koz hấp thụ tất cả tri thức và tích lũy hiểu biết của mình thông qua vô số các lần truy quét. Thật không may, những lần kiểm tra được thực hành dù mang lại hiệu quả rất lớn cho Vel'Koz, lại đều có xu hướng hủy diệt đối tượng của hắn.