Sorry, this video is not available in your country.

Tiểu Phẩm Hài Bắt Cá Hai Tay

Võ Quang Ngà

Tags: hài, hài hước, vui nhộn, funny, gala cười

Đăng ngày 26-09-2007

Tiểu Phẩm Hài Bắt Cá Hai Tay

Bình luận (3)