Tiểu phẩm hài: Cây xoài

Đăng ngày 26-10-2010
Tiểu phẩm hài: Cây xoài

Bình luận (5)