Tiểu phẩm hài Hoài Linh

Đăng ngày 08-02-2009
Một tiểu phẩm hài đầy phút vui nhộn nhưng cũng chứa đầy tính nhân văn sâu sắc, cùng xem và cảm nhận với ..Tú nhe

Bình luận (2)