Sorry, this video is not available in your country.

Tiểu phẩm hài: Mẹ chồng nàng dâu

hongvan83

Tags: Chúng tôi là chiến sĩ, ngày 20/12/2008, Clip hài, Mẹ chồng nàng dâu

Đăng ngày 26-12-2008

Chúng tôi là chiến sĩ ngày 20/12/2008, trong tiết mục chiến sĩ và những người bạn, được các nghệ sĩ biểu diễn tiểu phẩm hài mẹ chồng nàng dâu, con dâu đanh đá mà mẹ chồng cũng chẳng vừa:D
Đọc thêm

Bình luận (0)