Tiểu phẩm hài: Mẹ chồng nàng dâu

Đăng ngày 26-12-2008
Chúng tôi là chiến sĩ ngày 20/12/2008, trong tiết mục chiến sĩ và những người bạn, được các nghệ sĩ biểu diễn tiểu phẩm hài mẹ chồng nàng dâu, con dâu đanh đá mà mẹ chồng cũng chẳng vừa:D

Bình luận (0)