Tiểu phẩm hài: Nhồi nhét

Đăng ngày 26-10-2007
góc cười

Bình luận (6)