Clip đã bị xóa!

Tiểu phẩm hài: Thầy bói dởm - Chiến Thắng - Quang Thắng

Tiểu phẩm hài: Thầy bói dởm - Chiến Thắng - Quang Thắng
hongvan83

Ngày đăng 09-10-2008

Chúng tôi là chiến sĩ Hai danh hài trong hài kịch: Thầy bói dởm sẽ đem đến cho các bạn nụ cười thật vui vẻ.