Sorry, this video is not available in your country.

Tiểu phẩm hài: Thầy bói dởm - Chiến Thắng - Quang Thắng

hongvan83

Tags: Chúng tôi là chiến sĩ, Tiểu phẩm hài, Thầy bói dởm, Chiến Thắng, Quang Thắng

Đăng ngày 09-10-2008

Chúng tôi là chiến sĩ
Hai danh hài trong hài kịch: Thầy bói dởm sẽ đem đến cho các bạn nụ cười thật vui vẻ.

Bình luận (1)