Tiểu phẩm hài: Thầy bói dởm - Chiến Thắng - Quang Thắng

Đăng ngày 09-10-2008
Chúng tôi là chiến sĩ
Hai danh hài trong hài kịch: Thầy bói dởm sẽ đem đến cho các bạn nụ cười thật vui vẻ.

Bình luận (1)