Sorry, this video is not available in your country.

Tiểu phầm hài: Văn hóa uống rượu

hongvan83

Tags: Chúng tôi là chiến sĩ 01/02/2009, Tiểu phầm hài, Văn hóa uống rượu

Đăng ngày 06-02-2009

Chúng tôi là chiến sĩ 01/02/2009 tiết mục chiến sĩ và những người bạn lần này giới thiệu tiểu phẩm vui Văn hóa uống rượu do các nghệ sĩ trình bày

Bình luận (0)