Clip đã bị xóa!

Tiểu phầm hài: Văn hóa uống rượu

Tiểu phầm hài: Văn hóa uống rượu
hongvan83

Ngày đăng 06-02-2009

Chúng tôi là chiến sĩ 01/02/2009 tiết mục chiến sĩ và những người bạn lần này giới thiệu tiểu phẩm vui Văn hóa uống rượu do các nghệ sĩ trình bày